Netsite İletişim olarak; Müşterilerimizin, işverenlerimizin değişen, gelişen ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede sağlayabilmek için;

 • Kalite, çevre ve iş güvenliği konularında eğitimden asla taviz vermeden çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve taşeronlarımızın katılımı ile sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
 • Personelin Uluslararası standartlarda, çalışma kabiliyetine ve kapasitesine sahip olabilmeleri için gereken alt yapı ve eğitim desteğini sağlayarak firmamızı uluslararası pazarda daha aktif ve tanınır hale getirmeyi sağlamayı,
 • Çalıştığımız tüm sektörlerde yeni teknoloji ve ekipman kullanımını maksimum düzeye çıkarmayı sağlamayı,
 • Yeni projeler geliştirerek, sürekli gelişmeyi ve iş çeşitliliğini sağlamayı,
 • Sistemin basitleştirilerek, tüm personelimiz tarafından daha kolay ve etkin bir şekilde uygulanabilirliğini sağlamayı,
 • Şirketin yapmış olduğu tüm işlerde raporlama, arşivleme ve tablolama işinin daha fazla geliştirilmesi için bir bilgi deposu oluşturmayı ve çalışan personelin geçmişe dönük dokümanlara, bilgilere daha kolay ulaşabilmesini sağlamayı,
 • Yönetim Sistemlerinden ödün vermeden belirlenen hedeflere zamanında ve etkin bir şekilde çözüm üretmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre sağlığı konuları ile Kalitemizi ve faaliyetlerimizi etkileyen tüm ulusal, bölgesel ve ilgili tarafların yönetmeliklerine uymayı,
 • Tüm iş kollarımızda çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği risk analizlerini yapmayı,
 • Tüm iş kollarımızda çevresel etkileri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almayı, bu riskleri azaltmayı ve denetlemeyi,
 • Saha çalışmaları kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği riski taşıyan her yerde çalışan personel, tedarikçi, taşeron, ziyaretçiler ve çevre halkının güvenliğini sağlamayı,
 • Tedarikçilerimizin, işverenlerimizin, taşeronlarımızın, geçici veya kalıcı olarak çalışan tüm personelimizin çevreye karşı sorumlu olmalarını teşvik etmeyi taahhüt eder.

GENEL MÜDÜR