Netsite,  veri merkezlerinin, tasarımı, fiziksel altyapı donanımları, güç planlaması, pasif ve aktif altyapısının projelendirmesi konusunda danışman ve uygulayan firma olarak hizmet vermektedir.

Günümüzde verinin önemi artmıştır. Esnek, yönetilebilir, güvenli ortamların hazırlanması için tüm donanım bileşenlerinin optimum bir şekilde tasarımı, gücün ve enerjinin en verimli bir şekilde kullanımı  danışmanlığı ön plana çıkarmaktadır.

Tasarlanan ve doğru optimize edilmiş veri merkezinin, uygulamada inşaat aşamasından başlıyarak  müşteriye teslimine kadar geçen süreçte Netsite, uzman ve eğitimli personeli ile Data Center lar için danışmanlık ve uygulama  hizmetini vermektedir.

Datacenter Danışmanlığı ile birlikte Uygulama  Çalışmalarımız;

  • Tasarım, Projelendirme ve Yönetim
  • Güç ve Enerji Altyapısı Planlama
  • Fiziksel Altyapı ( Yalıtım, Yükseltilmiş Döşeme, Yangına Dayanıklı Kapı, Aydınlatma )
  • İklimlendirme
  • Söndürme
  • Ortam izleme ve Güvenlik
  • Pasif Donanım  Fiber ve Data Kablolama
  • Kabin sistemi ve Kablo Taşıma Sistemi
  • Data Center Network Aktif Cihazlarının Tasarım ve Projelendirmesi