Netsite İletişim ve Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Kurulduğu 1998 yılından bugüne, bilişim sektörünün önde gelen Network ve Yapısal Kablolama Altyapı sistem entegratörlerinden olan Netsite , Kamu ve Özel Sektörde önemli projelere ve başarılara imza atmıştır.